2551
โลกร้อน ภัยคุกคามจาก น้ำมือมนุษย์
10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
นักวิจัยไทยรุ่นใหม่คว้ารางวัล “ยูเนสโก” จากการคิดค้นแนวทางรับมือพืช – สัตว์สูญพันธุ์

ผู้ป่วยไตไม่ถูกทอดทิ้ง ได้สิทธิล้างไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภา

ชุดทดสอบพาหะธาลัสซีเมีย ความสำเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝีมือคนไทย

ชุดตรวจไข้หวัดนก “ไบโอเซ็นเซอร์” ของคนไทยความสำเร็จครั้งแรกของโลก

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333