10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2555
“วังน้ำเขียวโมเดล” ภาพสะท้อนปัญหา คน-ป่า-ที่ดิน

กลางปี 2554 “วังน้ำเขียว” ดินแดนที่เคยได้รับการเล่าลือว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย” กลับแปรเปลี่ยนเป็น “วังน้ำเขียงโมเดล”  หุบเขาที่อำนาจรัฐและประชาชน ทุนและความยากจน การท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎหมายปะทะกันจนยากจะหาจุดประนีประนอม เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินถือกฎหมายมุ่งหน้าไล่รื้อรีสอร์ตที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเอิกเกริก กระแสสังคมมีทีท่าเห็นพ้องกับการขับไล่นายทุนออกจากป่า พร้อมกับคำถึงอึงคะนึงว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ เป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ จะจริงจังไปได้สักกี่น้ำ แล้วจะใช้มาตรการนี้กับพื้นที่ป่าอื่นๆ ในเมืองไทยด้วยหรือไม่


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333