10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2555
“ปฎิรูปประเทศไทย” ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน

สังคมไทยเข้าใจว่ารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คือ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแห่งปัจจุบัน นั่นคือความจริงเพียงส่วนเดียว หากเปรียบรัฐประหารเป็นต้นไม้พิษ ผลที่เกิดจากต้นไม้ชนิดนี้ย่อมเป็นพิษ  ถึงที่สุดแล้ว รัฐประหารอาจะเป็นเพียงผลไม้พิษของต้นไม้พิษที่ใหญ่กว่าโตกว่า มีรากเหง้าที่แข็งกระด้าง ปักลึกแน่นหนาอยู่ใต้ดิน และแผ่ปกคลุมทุกองคาพพยพของสังคมไทยมาเนิ่นนาน และเพราะรากมันซุกซอนอยู่ใต้ดินจึงไม่มีใครมองเห็น ต้นไม้ชนิดนี้ อาจเรียกด้วยถ้อยคำสั้นๆ ได้ว่า “โครงสร้างสังคมอันอยุติธรรม”


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333