10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2564
ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน ปัญหาและแนวทางแก้ไข

จากกระแสข่าวที่โด่งดังเรื่องผู้ช่วยครูในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กนักเรียนอย่างไร้ความเมตตา1 ทำให้สังคมเกิดการตั้งคำถามถึงคุณภาพและมาตรฐานของครูในโรงเรียน ว่าเพราะเหตุใดบุคลากรทางการศึกษาจึงขาดจริยธรรมถึงขนาดทำร้ายร่างกายนักเรียนซึ่งเป็นเพียงเด็กอนุบาลได้ เป็นที่น่าตกใจว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้ง และมีบุคลากรในโรงเรียนหลายคนที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายเด็กเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการทำร้ายร่างกายดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องปกติ ประกอบกับผู้อำนวยการ โรงเรียนที่แสดงพฤติกรรมเหมือนเป็นการให้ท้ายโดยกล่าวว่าการทำร้ายร่างกายนักเรียนเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้2 การใช้ความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนดังกล่าวจึงเป็นการตอกย้ำกระแสข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งว่า มีการทำร้ายตลอดจนล่วงละเมิดเด็กนักเรียนในลักษณะต่างๆ ในโรงเรียนของประเทศไทย สังคมจึงควรตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดการที่ครูทำร้ายนักเรียนจึงเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333