10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2563
กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพสู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา

ธุรกิจกีฬาในภาพรวมปี 2562 นี้ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาราวร้อยละ 6 ถึง 7 ตามแนวโน้มของ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและการออกกำ˝ˇลังกาย จำ˝ˇนวนคนไทยที่ออกกำ˝ˇลังกายและ เล่นกีฬาด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 ในปี 2561 ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของ คนไทย (16.03 ล้านคน) เลือกที่จะมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยวิธีการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 

ในช่วงปี 2562 ธุรกิจกีฬาหลายประเภทมีแนวโน้มการ เติบโตอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงยอดจำหน่ายและรายได้ผ่านช่อง ทางสื่อชนิดต่าง ๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดว่า ธุรกิจกีฬาใน ภาพรวมปี 2562 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาราวร้อยละ 6 ถึง 7 ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจ ดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ตลอดจนตลาดแฟชั่นการ แต่งกายด้วยชุดกีฬา โดยกระแสการออกกำลังกายและธุรกิจ กีฬาได้รับการกระตุ้นจากการรณรงค์และสนับสนุนอย่าง ต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ ฟุตบอลลีก มวย และกิจกรรมการแข่งขันการวิ่งเพื่อสุขภาพ

กระแสนิยมการออกกำลังกาย จากอดีตถึง ปัจจุบัน 

​หากจะมองย้อนกลับไป กระแสการให้ความสนใจด้าน กีฬาประเภทต่าง ๆ ของคนไทยเกิดขึ้นมาเป็นช่วง ๆ ตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มของนักวิ่งเพื่อสุขภาพที่เริ่มตั้งแต่ปี 2524 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กระทั่ง นำไปสู่ การรวมตัวกั นของกลุ่มนักวิ่ งกว่า80,000 คน ในงาน “วิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” (Royal Marathon-Bangkok) ในปี 25302 การส่งเสริมให้มีการวิ่งเพื่อสุขภาพโดยนายแพทย์ กฤษฎา บานชื่น จนมีการตีพิมพ์หนังสือเรื่องการวิ่งโดยเฉพาะ3 หรือกระแสความสนใจในกีฬาเทนนิสในช่วงที่ “SuperBall” ภราดร ศรีชาพันธ์ และ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกานต์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการใต่อันดับโลกวงการ เทนนิสมืออาชีพ ถัดมาก็เป็นกีฬากอล์ฟ ที่ได้รับความนิยม หลังจากที่มีโปรกอล์ฟชาวไทยหลายรายที่ประสบความสำเร็จ ในระดับสากล ต่อมาก็เกิดกระแสความนิยมในกีฬาแบดมินตัน ตามน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ที่กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวนมากหันมาสนใจส่งบุตรหลานของตนให้เข้ารับการเรียน และฝึกซ้อมในกีฬาประเภทดังกล่าวมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี กระแสความนิยมของกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็ยังไม่ปรากฏภาพเด่นชัดในแง่ของการ “บูม” ในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจกีฬามากนัก สาเหตุ สำคัญอาจเนื่องมาจากกิจกรรมกีฬาดังกล่าวค่อนข้างจำกัดอยู่ เฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจทดลองนำมาเล่น ผู้ที่เล่นตามยังมีจำนวน ไม่มากหากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรในระดับประเทศ 

ทั้งนี้อาจด้วยข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเล่น หรือ สถานที่ในการทำกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมในกิจกรรมการวิ่งเพื่อ สุขภาพของคนไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นปรากฏการณ์ใน ปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากทุกเพศวัยหันมาให้ความสนใจใน การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ข้อมูลจากการติดตามเฝ้าระวัง พฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของคนไทยในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ได้ส่งสัญญาณที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ การดีดตัวของจำนวนคนไทยที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ที่เพิ่มขึ้นในอัตราเลข สองหลักทุกปีในช่วงหลัง ๆ จากร้อยละ 15.4 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 23.1 และ 24.4 ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของคนไทย (16.03 ล้านคน) เลือกที่จะมีกิจกรรมทางกายโดยออกกำลังกาย และเล่นกีฬาด้วยวิธีการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333