10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2556
สุขภาพคนไทยบนเส้นทางสู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

ในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องของแร่ใยหินไม่ได้รับความสนใจจากสังคมไทยมากนัก เมื่อเทียบกับประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ร้อนแรงยิ่งกว่า การปะทะระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’ กับฝ่ายคัดค้านการยกเลิการใช้แร่ใยหินต่างทุมเทสรรพกำลังเต็มที่ ทั้งในแง่การระดมมวลชน การใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และนำเสนอผลกระทบด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนจุดยืนของตน เมื่อศึกครั้งนี้ยังเงียบเหงาไร้คนดู ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’ จึงยังคงยืดเยื้อรอวันตัดสินต่อไป


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333