10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2556
วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

คนไทยผลิตข้าวมานานหลายศตวรรษ แต่เริ่มผลิตและค้าขายข้าวเชิงพาณิชย์จริงจัง ราวปี พ.ศ. 2398 เมื่อมีสนธิสัญญาเบาริง แต่ประสบการณ์การค้าขายข้าวทั้งตลาดภายในและตลาดโลกกว่า 150 ปีที่ผ่านมานั้น ดูจะไม่ช่วยให้ไทยมีระบบการค้าข้าวที่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ชาวนา-กระดูกสันหลังของชาติมีรายได้ที่ดีหรือเพียงพอต่อการดำรงชีพเลย รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงต้องช่วยเหลือเข้าแทรกแซงการค้าขายข้าวด้วยวิธีการแตกต่างกันไป แต่ไม่มีครั้งไหนที่สังคมไทยจะถกเถียงกันเรื่องนโยบายแทรกแซงการค้าข้าวดุเดือดเท่าครั้งนี้


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333