10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2558
การจัดการขยะและสารพิษ ขึ้นแท่นวาระแห่งชาติ?

ไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษาครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ควันพิษจากเหตุไฟไหม้ขยะซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุนได้ลอยปกคลุมพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจำ.นวนมากและแผ่กระจายเป็นระยะทางไกลไปยังเขตอื่นๆของจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ จนทางการต้องอพยพประชาชนกว่าพันครอบครัวออกจากพื้นที่ และประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน1 รวมทั้งระดมพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครจำนวนมากเข้าดับไฟ ใช้เวลาถึง 8 วันกว่าจะควบคุมเพลิงได้ และในเวลาอีกไม่นานก็เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแห่งเดิมซ้ำขึ้นอีกถึง 2 ครั้ง จนสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดคำถามต่อภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนถึงแนวทางในการจัดการขยะที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333