10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2558
รัฐประหาร 2557 ผ่าทางตันประเทศไทย

วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่สะสมมาร่วมทศวรรษและปรากฏผ่านสงครามเสื้อสีระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มการเมืองในสังกัดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มที่คัดค้านระบอบทักษิณ ได้ปะทุจนเกิดความรุนแรงและนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ทางการเมืองไทยในปี 2557 ภายหลังการเสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมโดยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและการรวมตัวประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศติดต่อกันนานหลายเดือน มีการใช้กำลังสลายการชุมนุม แต่เหตุการณ์บานปลาย ประชาชนบาดเจ็บล้มตาย และนำ.ไปสู่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333