2562
สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
FAO ยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

WHO ชื่นชมความสำเร็จไทยในการขจัดโรคเท้าช้าง

สั่งห้ามไขมันทรานส์ ลดความเสี่ยงโรค NCD

WHO รับรองยาต้านไวรัสเอดส์ของไทยคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333