12 12 หมวดตัวชี้วัด ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ 2566
12 หมวดตัวชี้วัด ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ


ตัวชี้วัดสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333