2559
ตายดี วิถีที่เลือกได้
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
ยูเนสโกยกย่อง อ.ป๋วย และ ม.ร.ว.เปีย เป็นบุคคลสำคัญของโลก

สหประชาชาติยกย่อง “ไทย ยุติการติดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก”

“ไทย”ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานกลุ่ม G77”

มหิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100%

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333