บทความสั้น
“มะเร็งปอด” เมื่อประชาชนในภาคเหนือกำลังถูกกัดกินโดยมลพิษทางอากาศ
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | มกราคม 2567

รายงานด้านสุขภาพจากกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ในปี 2563 มีผู้ป่วยมะเร็งปอดมากถึง 122,104 ราย โดยคิดเป็น 186.26 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยมะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งทั้งหมด อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

     เราอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุของมะเร็งปอดส่วนมากเกิดจากการสูบบุหรี่ แต่จากข้อมูลของกรมการแพทย์พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมากไม่มีประวัติการสูบบุหรี่... จากข้อมูลการศึกษาของ รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง หัวหน้าหน่วยวิชามะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็พบว่า 


ทำไมมลพิษทางอากาศ หรือ PM2.5 จึงเป็นสาเหตุของมะเร็งปอดในภาคเหนือ?
     จากการศึกษาของ รศ.พญ.บุษยามาส พบว่า ชนิดของมะเร็งปอดในอดีตที่พบในผู้ป่วยภาคเหนือ คือชนิดสแควมัสคาร์ซิโนมา (Squamous Carcinoma) ซึ่งพบได้ที่เยื่อบุผิวของหลอดลมและมีความเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ แต่แนวโน้มในปัจจุบันพบมะเร็งชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา (Adenocarcinoma) ในผู้ป่วยมากขึ้น โดยมะเร็งชนิดนี้ พบได้ที่ต่อมสร้างน้ำเมือกของปอด และพบในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองและ PM2.5 ของเมือกในปอด รวมถึงการอักเสบและการกลายพันธุ์ของ DNA และ RNA 


     จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ทราบได้ว่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้เกิดมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน ไม่ใช่แค่คนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือเท่านั้น แต่พบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ในหลายพื้นที่ของประเทศ ทุกคนจึงควรตระหนักว่า ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333