Flash updates

Artboard 3.png

การระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 ในประเทศไทย

01-December2020_01.png

อุบัติเหตุบนท้องถนน: ภัยร้ายใกล้ตัว

TH2563_COVER.png

...หากท่านปล่อยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเลว และมีนิสัยเลวทรามตั้งแต่เด็ก แล้วท่าน จึงลงโทษเขาในอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เขาเรียนรู้มาโดยตลอด แล้วอย่างนี้จะสรุป เป็นอะไรได้นอกเสียจากว่า ท่านทeให้คนเป็นหัวขโมยแล้วจึงมาลงโทษเอาทีหลัง 
เซอร์ ทอมัส มอร์ จากหนังสือ มหานครในฝัน
(Utopia) (พ.ศ.2059)

TH_HEAD2563-05.png
02-December2020.png

ความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png