บทความสั้น
30 บาทพลัส บริการสุขภาพเข้าถึงได้ด้วยบัตรประชาชน
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | ธันวาคม 2566

นโยบายเขตบริการสุขภาพของไทย มุ่งพัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ กระจายทรัพยากรด้านสุขภาพ ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ์และเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการจัดรูปแบบบริการและการบริหารจัดการภายในกลุ่มจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลกำลังใช้ยกระดับการบริการทางสาธารณสุขของไทย


“โครงการ 30 บาทพลัส” เป็นหนึ่งในโครงการของนโยบายเขตบริการด้านสุขภาพของไทย โดยเป็นนโยบายที่ใช้ยกระดับประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรารู้จักกันว่า “บัตรทอง” เพื่อใช้ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและป้องกันโรคของประชาชนในด้านสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาเข้ามาช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ในทุกพื้นที่โดยอาจจะไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเจ้าของสิทธิ์ และใช้เพียง “บัตรประชาชน” เพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป


การใช้ระบบบัตรประชาชนใบเดียวเพื่อเข้าถึงการรักษา ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทางตรง โดยจะทำให้ระบบข้อมูลเชื่อมต่อกันทั้งกับโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ร้านขายยา ข้อมูลยา ใบรับรองแพทย์ ใบสั่งยา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุข โดยขณะนี้มีการนำร่องโครงการแล้วใน 4 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ดและนราธิวาส ที่สามารถเข้ารับบริการได้ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นที่เดินทางไป 4 จังหวัดนี้ ไม่ว่าจะไปทำงาน หรือไปท่องเที่ยว แล้วมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ก็สามารถใช้รูปแบบนี้ได้เช่นกัน โดยครอบคลุม รพ.ทุกสังกัด ทั้งมหาวิทยาลัย ทหาร รวมถึงเอกชนอย่างร้านขายยา คลินิก แล็ป ที่สนใจเข้าร่วม


จากการพัฒนาระบบที่นอกจากความสะดวกสบายที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงแล้ว ในอีกทางหนึ่ง ยังสามารถลดภาระงานของแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากการกระจุกตัวของคนไข้ ลดความแออัดในส่วนของขั้นตอนการรับยา ลดการใช้ทรัพยากรในเรื่องของกระดาษหรือเวลาที่เสียไป รวมไปถึงการกระจายรายได้สู่ร้านขายยาในชุมชนได้อีกด้วย

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333