บทความสั้น
เดินทางปลอดภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนนของไทยต้องไม่เหมือนเดิม
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | ธันวาคม 2566

“ 1 ใน 5 ของคนไทยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นเเละเยาวชนอายุ 15 -24 ปี ”

คนไทยมีการใช้รถเเละถนนในการเดินทางเป็นจำนวนมาก แม้เเนวโน้มของจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจะลดลง เเต่การเกิดอุบัติเหตุเเละการสูญเสียยังคงมากทุกปี ภาพรวมผู้เสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า กว่า 3 ใน 4 เป็นเพศชาย เเละ 1 ใน 5 อยู่ในช่วงอายุ 15 - 24 ปี


จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของคนไทยพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนในปี 2564 จำนวน 16,957 คน เเละในปี 2565 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจำนวน 14,965 คน และส่วนมากเป็นอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์


ยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ การเดินทางกลับบ้านถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางที่คนปลายทางเฝ้ารอ แต่จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วง 7 วันระวังอันตราย(วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566) ของเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 พบว่าคนไทยเกิดอุบัติเหตุด้วยสาเหตุของ “การขับรถเร็วเป็นอันดับ 1” “เมาเเล้วขับเป็นอันดับ 2”  และ “การตัดหน้ากระชั้นชิด เป็นอันดับ 3” โดยเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด 2,707 ครั้ง เเละมีผู้เสียชีวิตถึง 330 คน


ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ เราควรระมัดระวังเเละใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองเเละผู้ใช้ถนนร่วมกัน ลดอัตราการการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้น้อยลงในทุกๆ ปีและกลับบ้านหาคนที่คุณรักและคิดถึงอย่างปลอดภัย

   ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333