บทความสั้น
Fast fashion กับราคาที่ต้องจ่ายให้ภาวะโลกรวน
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | พฤศจิกายน 2566

ในยุคที่แฟชั่น ความสวยความงามหมุนไปพร้อมกับโลกของเราอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่มีไม่สิ้นสุด อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรืออุตสาหกรรม Fast fashion จึงเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรและสร้างผลกระทบต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก

ในยุคที่อุตสาหกรรมแฟชั่นก้าวเข้าสู่ยุค “แฟชั่นด่วน” (Fast fashion) ซึ่งเป็นการผลิตเสื้อผ้าสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่การทดลองไอเดียไปถึงการผลิตจำนวนมาก (mass production) แม้จะเน้นการผลิตต้นทุนต่ำ แต่ความสิ้นเปลืองทรัพยกรธรรมชาติและต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำเลย


การผลิตเสื้อผ้าไม่ใช่แค่การตัดเย็บและส่งขาย...อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เริ่มจากการปลูกและทำไร่ฝ้ายเพื่อนำไปผลิตเส้นด้ายและสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำอย่างมหาศาล ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าใช้น้ำในการผลิตสิ่งทอมากถึง 44ล้านลิตร/ปี หรือราวๆ  “3% ของการใช้น้ำทั้งโลก” ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นฐานการผลิตสิ่งท่อที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกรายงานว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสาเหตุของมลพิษทางน้ำสูงถึง 60%


ในการสกัดใยผ้าและเส้นใยสังเคราะห์ต้องใช้ความร้อนสูงในการสกัดใยผ้าและเส้นใยสังเคราะห์มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สูงมาก ทำให้ “อุตสาหกรรมเสื้อผ้า” เป็นตัวการที่ผลิต “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” ที่นำไปสู่ "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" (Greenhouse Effect) ซึ่งทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 10% ต่อปี


ในขั้นตอนการทำอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายไปจนถึงการขนส่งเสื้อผ้าให้ถึงมือผู้บริโภค จำเป็นต้องใช้ “สารเคมีรวมกันมากกว่า 15,000 ชนิด” เริ่มตั้งแต่การใช้ยาฆ่าแมลง ไปจนถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์และขนส่ง


นอกจากนี้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าทำให้เกิด “ขยะ 92 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 7% ของปริมาณขยะทั้งหมดในพื้นที่ฝังกลบทั่วโลก” ยังไม่รวมการที่ไมโครพลาสติกที่ตกค้างในขั้นตอนการผลิต การซักล้างในอุตสาหกรรมจนไปถึงการซักล้างในครัวเรือนที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบนิเวศน์แหล่งน้ำที่อาจมีมากถึง 500,000 ตัน คิดเป็น 35% ของไมโครพลาสติกทั้งหมดที่ถูกค้นพบในมหาสมุทรแต่ละปี
 

 “Fast fashion” ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ากลายเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดภาวะโลกรวนอย่างหนัก ที่นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างมากแล้ว ยังสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลเช่นกัน จนกลายเป็นความเสื่อมโทรมและทำลายโลกของเราลงไปเรื่อย ๆ นอกจากราคาเสื้อผ้าที่เราต้องจ่ายไปแล้ว ความเสื่อมโทรมของโลกเราและภัยพิบัติจากภาวะโลกรวนก็เป็นราคาที่เราต้องจ่ายเช่นกัน

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2565” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333