บทความสั้น
โรคฝีดาษลิง ความเสื่อมโทรมบนผืนดินกับอุณภูมิที่เปลี่ยนไป
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | กันยายน 2566

จากรายงานของกรมควบคุมโรคเรื่อง “การระบาดของโรคฝีดาษลิง” และพบ “ผู้เสียชีวิตคนแรกจากโรคฝีดาษลิงในประเทศไทย” นอกจากจะต้องตระหนักถึงปัญหาโรคติดต่อแล้ว การที่ไวรัสแพร่จากสัตว์มาสู่คน(Zoonotic disease) ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงเช่นกัน

“อุณหภูมิที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาดที่รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น” เพราะเกิดพาหะนำโรค(Vector) ใหม่ ๆ ทำให้อาจมีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่เคยแพร่ได้มากขึ้น(โลกร้อนขึ้น ส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว)

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะยิ่งทำให้อากาศชื้นขึ้น ส่งผลให้ “เชื้อโรคและพาหะนำโรคพัฒนาตัวเองให้อยู่รอด” ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเข้าไปยังพื้นที่ที่มีอากาศเย็นกว่า เพราะพื้นที่ระบาดเดิมมีอุณหภูมิสูงขึ้น หรืออาจจะแพร่ไปยังพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นมาเหมือนพื้นที่ระบาดเดิม จนเกิดเป็นหนึ่งใน “ความเสื่อมโทรมบนผืนดิน”

โรคฝีดาษลิงในตอนแรกนั้น มีถิ่นกำเนิดจากลิงและมีการระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนกลาง และตอนใต้ รวมถึงป่าเขตร้อน แต่ในตอนนี้ได้มีการระบาดเข้ามาที่ประเทศฝั่งยุโรปและอเมริกา อย่างประเทศอังกฤษ สเปน โปรตุเกส แคนาดา สหรัฐอเมริกาและปัจจุบันมีการระบาดเข้ามาในประเทศไทย และพบว่าฝีดาษลิงทำให้มีผู้เสียชีวิตในหลายประเทศ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เราได้เห็นถึงการแพร่ของโรคไปยังถิ่นฐานอื่นและเปลี่ยนพาหะนำโรคจากลิงมาสู่คน รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองของไวรัสไข้ฝีดาษลิงให้สามารถอยู่กับมนุษย์ได้ และที่แย่ไปกว่านั้นคือ “มนุษย์กลายเป็นพาหะที่มีการย้ายถิ่นฐานได้โดยสะดวก” ทำให้การระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

ความเสื่อมโทรมในผืนดินมีหลากหลายด้าน ไม่ใช่แค่การระบาดหรือการเกิดใหม่ของโรค แต่การอพยพของสิ่งมีชีวิต การย้ายถิ่นฐาน การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ก็ล้วนเป็นความเสื่อมโทรมที่เกิดจากปัจจัยด้านอุณหภูมิเช่นกัน

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 


ปรับปรุงข้อมูลจาก : รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566 หมวดเรื่องพิเศษประจำฉบับ เรื่อง คำสัญญาของไทยใน “คอป”  (COP : Conference of Parties) กับการรับมือโลกรวน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333