บทความสั้น
สถานการณ์ “เสี่ยง” ของเยาวชนในการดื่มแอลกอฮอล์
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2566

เป็นความจริงที่ว่า เด็กและเยาวชนควรดื่มนมและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพ แต่ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนกลับเห็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆ เด็กและเยาวชนไทยพบเห็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขนาดไหนนั้น สุขภาพคนไทยจะมาเล่าให้ฟัง

สถานการณ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจที่มีตราสัญลักษณ์ “คล้าย” กับตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยควรต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า  วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี พบเห็นการโฆษณา กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ “มากที่สุด” เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่นๆ ดังกราฟข้างต้น

แย่ไปกว่านั้น สื่อและกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่วัยรุ่นพบกลับเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของกิจกรรมนันทนาการของวัยรุ่นและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต/เทศกาลดนตรี สื่อหรือสังคมออนไลน์

นอกเหนือจากสถานการณ์การตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงต่อทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชนข้างต้นแล้ว พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของคนไทยเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ที่หมวดตัวชี้วัดสุขภาพ หนังสือสุขภาพคนไทย 2566 ที่จะออกเดือน เม.ย. 2566  โดยติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  thaihealthipsr@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/Thaihealthreport และ Instagramhttps://www.instagram.com/thaihealthreport/

สำหรับผู้ที่สนใจแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ผ่านมา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealthreport.com/th/articles_detail.php?id=70

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333