บทความสั้น
วัยรุ่นกับพฤติกรรมทางเพศ
Home / บทความสั้น

กัญญา อภิพรชัยสกุล คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | กุมภาพันธ์ 2563

รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ซึ่งจะออกในเดือนเมษายนนี้ ใน 1 หมวดตัวชี้วัดเกี่ยวกับวัยรุ่นจะนำเสนอเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจ คือ อัตราคลอดมีชีพในวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก  อาจเป็นไปได้ว่าวัยรุ่นยังไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้

การให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อแล้วยังป้องกันในเรื่องของการตั้งครรภ์อีกด้วย...

สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ในรายงานสุขภาพคนไทยฉบับเต็ม ปี 2563 อีกไม่นานเกินรอ


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333