บทความสั้น
มารู้จัก สามสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกแบน
Home / บทความสั้น

กาญจนา เทียนลาย คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | กุมภาพันธ์ 2563

มีข่าวครึกโครม เรื่องคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยให้ยกเลิกการจำหน่ายและยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป แต่ต่อมากลับกลายเป็นว่า มติถูกพลิก เป็นเลื่อนกำหนดห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซตเปลี่ยนจากการห้ามใช้เป็นเพียงการจำกัดการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร เหล่านี้คืออะไรกันบ้าง ลองมาดูกัน!

สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ในเล่มรายงานสุขภาพคนไทย ฉบับปี 2563 อีกไม่นานเกินรอ...


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333