บทความสั้น
ปัญหาหนักใจ...วัยรุ่น
Home / บทความสั้น

มนสิการ กาญจนะจิตรา คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2563

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งร่างกายและจิตใจ หนำซ้ำยังมีเรื่องหน้าที่การเรียน การงาน ครอบครัว เพื่อน และแฟน ที่ทำให้วัยรุ่นเป็นวัยแห่งความว้าวุ่นอย่างแท้จริง รายงานสุขภาพคนไทย 2563 เสนอ 12 ตัวชี้วัดในเรื่อง “วัยรุ่นและเยาวชนไทย” ที่ครอบคลุมสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชนในหลากหลายมิติ 

มิติหนึ่งที่สำคัญในการเข้าใจสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน คือ “สุขภาพจิต” ทุกวันนี้ วัยรุ่นและเยาวชนมีช่องทางในการปรึกษาปัญหาที่หลากหลาย ตั้งแต่ครอบครัว เพื่อน ครู หรือแม้กระทั่งสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม มีแหล่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่มีความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ นั่นคือ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่ทุกคนสามารถโทรศัพท์เข้าไปเพื่อรับการปรึกษาได้ฟรี 24 ชั่วโมง

วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนไม่น้อยใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตนี้ ซึ่งจากข้อมูลประเภทปัญหาที่โทรมาปรึกษาช่วยสะท้อนปัญหาหนักอกของวัยรุ่นและเยาวชนไทยเป็นอย่างดี ในปี 2561 ปัญหาที่วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-21 ปีโทรมาปรึกษามากที่สุด เป็นเรื่องความเครียดและความกังวล ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเกิดจากเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ หรือเกิดจากหลาย ๆ เรื่องรวมกัน ส่วนปัญหาที่พบเป็นอันดับที่ 2 คือเรื่องความรัก (ร้อยละ 19) ตามด้วยอันดับ 3 คือปัญหาเรื่องซึมเศร้า (ร้อยละ 11) ส่วนปัญหาอื่น ๆ สามารถดูได้ตามตาราง

รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ในหมวด “สุขภาพจิต” นำเสนอข้อมูลสุขภาพจิตของวัยรุ่นและเยาวชนไทยในมิติต่าง ๆ เช่น แนวโน้มสุขภาพจิตโดยรวม แนวโน้มโรคซึมเศร้า การถูกกลั่นแกล้ง และการฆ่าตัวตาย ที่จะสะท้อนให้เห็นว่า สุขภาพจิตวัยรุ่น เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามรายงานฉบับเต็มได้ที่ รายงานสุขภาพคนไทย 2563 อีกไม่นานเกินรอ

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333