บทความสั้น
สมุนไพรไทยกับอนาคตที่สดใส
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | พฤษภาคม 2567

ในอดีตนักโบราณคดีได้มีการค้นพบเมล็ดธัญพืชหลากหลายสายพันธ์ เช่น หมาก พลู พริกไทย น้ำเต้า พืชสกุลถั่วต่าง ๆ ซึ่งเมล็ดธัญพืชที่ถูกค้นพบเหล่านี้อาจจะถูกใช้เป็นสารอาหาร หรือยาสมุนไพรได้ และหลักฐานที่ถูกค้นพบสันนิษฐานได้ว่า มนุษย์ในยุคก่อนมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ รวมถึงมีการสังเกตและการคาดเดา โดยนำพืชพันธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งพัฒนาการของสมุนไพรไทยเป็นผลมาจากการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนานโยบายส่งเสริมการผลิตสมุนไพรไทย โดยมีการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเติบโตขึ้นจนเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2565 ประเทศไทย มีมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูงถึง 52,104.3 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมบริโภคฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และในปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในวงการสาธารณสุข โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการทำวิจัยและผลิตยาสมุนไพรมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ สถานพยาบาลใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคบางชนิดด้วย

 

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2566 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เรื่อง การส่งเสริมสมุนไพรไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน

สืบค้นจาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.bangkokbiznews.com/social/898336


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333