บทความสั้น
งานแบบไหน ที่ทำให้เครียด?
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | พฤษภาคม 2567

“ความเครียด” ที่เกิดจากการทำงาน เป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไป ความเครียดเล็กน้อยอาจทำให้เรารู้สึกตื่นตัวมากขึ้น หรือสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำงานได้ดี

อาชีพบางอาชีพสร้างความเครียดให้กับคนทำงาน เพราะต้องอยู่ในความกดดัน รับผิดชอบต่อชีวิตหรือความปลอดภัย มีชั่่วโมงทำงานที่ต่อเนื่่องมากเกินไป ทำงานที่ไม่มีความปลอดภัย มีช่วงการทำงานและพักผ่อนไม่เป็นเวลา ทำให้ขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน (work-life balance) สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความกดดันสูง หรือความรู้สึกไม่มั่นคงในการทำงาน จนก่อให้เกิดความเครียดจากการทำงาน

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าเรามีความเครียดจนรู้สึกเหนื่อยล้าและกังวลกับงานมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ และยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงอีกด้วย การจัดการกับความเครียดสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น การพูดคุยปรึกษาคนรอบข้างเพื่อระบายความเครียด หากเราเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวก็มีแต่จะทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่ลง

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวดเรื่องพิเศษ เรื่อง ความเครียด ภัยเงียบในสังคมไทย

สืบค้นจาก :

สถาบันวิจัยและประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

https://primocare.com/

   

 


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333