บทความสั้น
หยุดการหลอกลวงออนไลน์ เริ่มได้ที่ตัวเราเอง
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | พฤษภาคม 2567

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น นอกจากจะสร้างความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ แล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่องทางของผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาหลอกลวงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความรอบรู้ทางดิจิทัลเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการป้องกันการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า วิธีป้องกันการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่คนไทยใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความรอบรู้ทางดิจิทัลของคนไทยอยู่ในระดับที่ยังต้องพัฒนา เพราะวิธีการเหล่านี้ควรต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการเพื่อให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 ตัวชี้วัด หมวดที่ 9 วิถีชีวิตกับเทคโนโลยีดิจิทัล

สืบค้นจาก : สถาบันวิจัยและประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333