บทความสั้น
ตั้งรับความเปลี่ยนแปลง…ลดความเครียด
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | เมษายน 2567

ผู้สูงอายุมักมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยลงไปทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ สภาพจิตใจ และสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยทุกการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิม

          ผู้สูงอายุที่สามารถปรับตัวพยายามหาทางออกให้กับตนเอง เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า เช่น การได้ทำกิจกรรมที่ชอบ รวมทั้งทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในครอบครัวของตนเอง ในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนมีการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายที่ใกล้เข้ามา การยอมรับความเจ็บป่วย ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองหาเลี้ยงตนเอง ปรับตัวยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี มักจะไม่มีความเครียด ไม่มีภาวะซึมเศร้า

ในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทำให้สภาพจิตใจได้รับผลกระทบตามมา สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการมหกหมุ่นกับเรื่องของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาก็ทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก อาจแสดงออกมาในรูปแบบของอารมณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความโกรธ ฉุนเฉียว เบื่อหน่าย จนกระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2566 หมวดเรื่องพิเศษ เรื่อง ความเครียด ภัยเงียบในสังคมไทย

สืบค้นจาก :

สถาบันวิจัยและประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

 


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333