บทความสั้น
แหล่งกำเนิด “ฝุ่น PM 2.5”
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | เมษายน 2567

“ฝุ่น PM2.5” เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปริมาณPM2.5 เป็น 1 ใน 8 ตัววัดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

          สำหรับ “แหล่งกำเนิด” PM2.5 ต้องพิจารณาว่า สารมลพิษนั้นมาจากแหล่งกำเนิดประเภทใดบ้าง ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งฝุ่นควันที่มาจากอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสิ่งของอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่ต้องมีการปล่อยควันในกระบวนการผลิต และการเผาไหม้ต่างๆ แต่สำหรับประเทศไทยสาเหตุหลักของการเกิด PM2.5 มาจากการเผาไหม้ในที่โล่ง การเผาไหม้ในพื้นที่เกษตร ควันจากไอเสียของยานพาหนะต่างๆ และจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากการพิจารณาถึงแหล่งกำเนิดของ PM2.5 แล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน คือ “ปริมาณ” PM2.5 และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย รวมถึงปริมาณอากาศที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการปลดปล่อยมลพิษในปริมาณมากและไม่มีการดักจับหรือกำจัดอย่างเหมาะสม จะมีความเข้มข้นของมลพิษสูง ส่งผลให้ประชากรมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ

          อย่างไรก็ตาม คนแต่ละคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน แม้จะได้รับปริมาณ PM2.5 เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เท่ากัน เนื่องจากความไวต่อการรับสารมลพิษแตกต่างกัน ทำให้คนบางคน/บางกลุ่ม มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 สูงกว่าคนอื่น โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เรื่อง มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตคนไทย 3 หมื่นคนต่อปี: ถึงเวลาทวงสิทธิอากาศสะอาด

สืบค้นจาก :

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.sikarin.com/health/pm2-5-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99

 


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333