บทความสั้น
“เชื้อเพลิงฟอสซิล” ประเด็นถกเถียงสู่ COP 28
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | มีนาคม 2567

จากการประชุม Conference of Parties หรือ COP ครั้งที่ 26 ว่าด้วยเรื่องของการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2022 สู่การประชุม COP ครั้งที่ 27 ที่มุ่งเน้นประเด็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อชดเชยความสูญเสียและเสียหาย (Loss and Damage Fund)” ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังคงมีหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญ คือ การควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

ประเด็น “เชื้อเพลิงฟอสซิล” เป็นข้อถกเถียงในการประชุม COP หลายครั้ง เนื่องจากร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานบนโลก ล้วนมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ “เชื้อเพลิงฟอสซิล” ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ดังนั้น การจะบรรลุเป้าหมายจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ได้ผลมากที่สุด คือ ต้อง ‘เลิก’ ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล นั่นเอง

จนกระทั่งในการประชุม COP ครั้งที่ 28 ที่ผ่านมา ประเด็น “เชื้อเพลิงฟอสซิล” ได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการประชุมที่สำคัญ แม้การประชุมจะไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่า ขอให้ภาคีต่างๆ “เปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบพลังงาน (transition away)” แทนการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Phase-out) ทั้งหมดเพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เนื่องจากการหยุดใช้งานทันทีอาจส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ มากเกินไป

ประเด็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้โลกของเราไม่เข้าสู่สภาวะวิกฤติทางอุณหภูมิได้ แต่การเปลี่ยนเป็นการ “หยุดใช้” ดูจะสุดโต่งเกินไป ดังนั้น การลดการใช้งานลงหรือการหาพลังงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษและไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาทดแทน อาจเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงช่วยลดอุณหภูมิของโลกเราได้อีกด้วย

ยังมีเรื่องราวของ “ภาวะโลกรวน ต้นเหตุและการแก้ไข” ที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2566 หมวดเรื่องพิเศษประจำฉบับ เรื่อง คำสัญญาของไทยใน COP

สืบค้นจาก : https://thaipublica.org/2023/12/cop28-ends-with-a-deal-to-transit-away-from-fossil/

สืบค้นจาก : https://www.sdgmove.com/2023/12/20/cop28-climate-change-conference-2023/#:~:text=สาระสำคัญที่สรุปได้,กระจกยังคงเพิ่มขึ้น สืบค้นจาก : https://www.sdgmove.com/2023/11/29/cop-28-proposal-to-thailand/


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333