บทความสั้น
นโยบายสู้โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาของ โจ ไบเดน
Home / บทความสั้น

กัญญาพัชร สุทธิเกษม คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | เมษายน 2564

สถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าหนักหน่วงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภายหลังจากการรับตำแหน่งประธานาธิบดีของ โจ ไบเดน ได้มีการปรับแนวทางและนโยบายการแก้ปัญหาโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกาทันที โดยเน้นแก้ปัญหาตรงจุด รวดเร็ว และเท่าเทียม ทั้งในด้านการป้องกัน บทบาทนำของสหรัฐ และการผลิตวัคซีน 

สหรัฐเริ่มจากการแต่งตั้งผู้ประสานงานการต่อสู้กับโควิด-19 นาย Jeffrey D.Zients เป็นผู้ประสานงานการบริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ตรงต่อประธานาธิบดี เพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ได้ยกระดับการทำงานของหน่วยความมั่นคงสุขภาพโลกและการต่อต้านทางชีววิทยาขึ้นใหม่ ขณะที่ CDC (Centers for Disease Control and Prevention)  ขอให้คนอเมริกันสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลา 100 วัน และออกคำสั่ง CDC ให้ประชาชนที่เดินทางโดยการขนส่งสาธารณะสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดทุกคน

สหรัฐตัดสินใจกลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) จากเดิมที่อดีตประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกและยุติการสนับสนุนงบประมาณเมื่อปี 2019 โดยกล่าวหาว่า WHO ไม่มีประสิทธิภาพและเข้าข้างจีนในกรณีโควิด-19 โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้มอบให้นายแพทย์ Anyhony Fauci ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐในกรรมการบริหาร WHO จากนั้นได้ร่วมการประชุมทันทีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในระดับโลก[1]  ในด้านวัคซีน สหรัฐผลักดันการฉีดวัคซีนให้เร็วยิ่งขึ้น โดยวางแผนอัดฉีดงบลงทุนอีก 25 พันล้านดอลลาร์ในกระบวนการผลิตวัคซีนและกระจายไปอย่างเท่าเทียม และฉีดให้ได้จำนวน 100 ล้านเข็มในช่วง 100 วันแรกของการรับตำแหน่ง และจะต้องฟรีสำหรับชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ไบเดนมีแผนในการเพิ่มบทบาทของรัฐบาลกลาง โดยการตั้งหน่วยแจกจ่ายวัคซีนพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีแผนจ้างบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มเติมอีก 100,000 คน หรือเกือบ 3 เท่าของจำนวนที่มีในปัจจุบัน[2]   โจ ไบเดน ยังให้คำมั่นว่า จะดำเนินนโยบายการเมืองไม่ให้มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยอย่างเป็นสาธารณะเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจ[3]   เชื่อแน่ว่าด้วยนโยบายและวิธีปฏิบัติเหล่านี้ จะช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 ของสหรัฐ ให้รุนแรงน้อยลงได้ 


ติดตามบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศได้ใน เรื่องพิเศษประจำฉบับ “โควิด-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก” ในรายงานสุขภาพคนไทย 2564 เร็วๆนี้ 


[1] https://tdri.or.th/2021/02/joe-biden-policies/
[2] https://www.businesstoday.co/world/20/01/2021/59386/
[3] https://home.maefahluang.org/17678457/covid19-joebiden

ภาพประกอบ www.freepik.com


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333