บทความสั้น
ขบวนรถไฟสายความเครียด : เมื่อความเครียดไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึก
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | ตุลาคม 2566

     “ความเครียดเป็นกลุ่มอาการตอบสนองของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างไม่จำเพาะเจาะจงต่อสิ่งที่มาคุกคาม หรืออันตราย โดยสิ่งนั้นมีสาเหตุหรือผลมาจากสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม” - Hans Selye บิดา การศึกษาความเครียด

     หลาย ๆ คนอาจกล่าวว่า “ความเครียดเป็นเรื่องของความรู้สึก” แต่จริงๆ แล้ว “ความเครียด คือ การตอบสนองของร่างกายเมื่อมีสิ่งเร้ามาคุกคาม” หรือพูดอีกอย่างคือ เกิดจากสิ่งเร้าที่เป็น “ปัญหา” ที่ ทุกคนไม่อยากประสบ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกร่างกาย ซึ่งต้องหาทางแก้ไขเมื่อเกิดขึ้น 
     ถ้าเปรียบ รถไฟขบวนหนึ่งคือ “ร่างกาย” หัวรถจักรคือ “หัวใจและสมอง” ของเราและมีสถานี ระหว่างทาง คือ “เรื่องราวในชีวิตแต่ละวัน” ซึ่งจะมี “ผู้โดยสาร” ที่เราต้องรับขึ้นขบวนเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามาเรื่อย ๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้


      “ถ้าหากขบวนรถไฟสายนี้ ให้หัวรถจักรมีการทำงานหนักเป็นเวลานาน ต้องรับจำนวนผู้คนมากมายไม่ได้หยุดพัก เครื่องยนต์ก็เกิดการสึกกร่อนและพังได้” เช่นเดียวกับร่างกายของเราที่ได้รับเรื่องราวต่าง ๆ เข้ามาไม่หยุดพัก จนบางทีเราก็ไม่สามารถจัดการตัวเองได้จนอยู่ภายใต้ภาวะความเครียดเป็นระยะเวลานาน ในจุดหนึ่งกลไกขจัดความเครียดของร่างกายไม่สามารถช่วยได้ สมองของเราก็จะทำงานอย่างหนักและอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีการพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกัน

   ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2565” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333