บทความสั้น
“เอลนีโญ”ภูมิอากาศสลับขั้ว(1)
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | ตุลาคม 2566

     ในสภาวะปกติของมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีกระแสลมที่เคลื่อนที่ตามความกดอากาศและอุณหภูมิที่ เรียกกระแสลมนี้ว่า “ลมสินค้า” หรือ “Trade winds” เคลื่อนที่จากฝั่งทวีปอเมริกาใต้ไปสู่ทวีปเอเชีย และ ได้พัด “ผิวของกระแสน้ำอุ่น” จากทวีปอเมริกาเคลื่อนที่ไปทางทวีปเอเชีย

     มหาสมุทรฝั่งอเมริกาใต้ถูกแทนที่ด้วยน้ำเย็นที่เคยอยู่ใต้ผิวน้ำ ส่งผลให้ทวีปอเมริกาใต้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหาร ทรัพยากรทางทะเล กระแสน้ำอุ่นและความชื้นจะเคลื่อนมาทางฝั่งทวีปเอเชีย ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและฝนตกชุกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมุนเวียนไปตามกลไกอุณหภูมิน้ำและความกดอากาศ

     “เอลนีโญ” เกิดจากความกดอากาศและอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่เปลี่ยนไป ลมสินค้าจึงอ่อนกำลังลง ทำให้กระแสลมและกระแสน้ำจะเปลี่ยนเป็นทิศเป็นตรงกันข้าม กระแสน้ำอุ่นเปลี่ยนทิศทำให้ทวีปอเมริกาใต้ฝนตกหนักและน้ำท่วม แต่ทวีปเอเชียและออสเตรเลียเกิดภัยแห้งแล้ง


     จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลายคนอาจจะกล่าวได้ว่า “ปรากฏการณ์เอลนีโญ” เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกรวน แต่ถ้าหากมองย้อนกลับไปถึงกลไกของกระแสลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้เรารู้ได้ว่า “กลไกการเกิดเอลนีโญ” เกิดจากการที่อุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ได้เปลี่ยนไป ส่งผลต่อความกดอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ กระแสน้ำ และกระแสลม รวมไปถึงธารน้ำแข็งที่ละลายและส่งผลอุณหภูมิของกระแสน้ำอีกด้วย 

   ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2565” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333