บทความสั้น
“บัญชีม้า” ปัญหาต้นน้ำที่ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงลอยนวล
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | สิงหาคม 2566

“การหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์” เป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยมาในหลากหลายรูปแบบแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “การหลอกลวงมาซึ่งทรัพย์สินของเหยื่อ” ซึ่งเหยื่อมักถูกหลอกได้ด้วยความโลภหรือความกลัวผ่านการโทรทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความ

หนึ่งในสาเหตุที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงลอยนวลอยู่ได้ในทุกวันนี้คือ ”ปัญหาบัญชีม้า” ซึ่งเป็น “ทางผ่านเพื่อรับโอนเงินระหว่างเหยื่อกับมิจฉาชีพ” โดยดำเนินการโอนเงินเป็นทอด ๆ ผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีเพื่อโอนเข้าสู่บัญชีเครือข่ายที่มีฐานตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักจะเป็น “กลุ่มนายทุนใหญ่ชาวต่างชาติหรือกลุ่มนายทุนสีเทา” ทำให้การเอาผิดคนกลุ่มนี้ทำได้ยาก เพราะกระบวนการในการตรวจสอบจับกุมแก็งคอลเซ็นเตอร์ ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดช่องทางเครื่องมือของแก็งคอลเซ็นเตอร์ การขอข้อมูลบัญชีเงินฝากผ่านทางธนาคารซึ่งต้องใช่เวลา ตลอดจนกระบวนการปิดบัญชีม้า ส่งผลให้การดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างล่าช้า

จากสถิติการดำเนินคดีทางอาชญากรรมออนไลน์ ตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทยได้ทำการอายัดบัญชีม้าจำนวนมากถึง 47,245 บัญชี และมีการปิดกลุ่มโซเชียลมีเดียซื้อขายบัญชีม้า จำนวน 8 กลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามยังมีบัญชีม้าที่ถูกเปิดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อย ๆ

ปัญหาการรับจ้างเปิดบัญชีม้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและถือเป็น “ปัญหาต้นน้ำ” ของขบวนการนี้ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้แก็งคอลเซ็นเตอร์ยังคงลอยนวลและหลอกลวงเหยื่อได้เรื่อย ๆ เป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ได้ยาก

ถ้ามองกลับไปเราจะเห็นว่า “การเปิดบัญชีม้าเป็นการเปิดบัญชีโดยสมัครใจ” โดยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างเปิดบัญชี ดังนั้น หากมีกฎหมายที่ครอบคลุมรวบรัดและบังคับใช้ให้การเปิดบัญชีม้าเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างจริงจัง นั้นอาจทำให้ปัญหาบัญชีม้ามีแนวโน้มที่น่าจะลดลง รวมไปถึงทำให้แก็งคอลเซ็นเตอร์ทำงานได้ยากขึ้นอีกด้วย

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ปรับปรุงข้อมูลจาก: รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566 หมวด 10 สถานการณ์เด่นด้านสุขภาพ เรื่อง รู้ทัน “แก็งคอลเซ็นเตอร์”! หน้าที่ 74 - 77

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333