บทความสั้น
การผันแปรของวัฏจักรน้ำที่เกิดขึ้นจากน้ำมือเล็กๆของมนุษย์
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | สิงหาคม 2566

การถล่มของภูเขาน้ำแข็งที่เกิดจากการชนของเรือไททานิค แม้รวมกับน้ำหนักนับหมื่นตันของตัวเรือที่จมลงสู่มหาสมุทรแล้ว ก็ไม่พบการรายงานถึงผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อธรรมชาติแต่อย่างใด เมื่อเทียบกับปัจจุบัน กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างช้า ๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรน้ำอย่างน่าใจหาย แต่มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ ทั้งสองเหตุการณ์เกิดจากน้ำมือมนุษย์ และเป็นมนุษย์เองที่เกิดการสูญเสียเหมือนกัน

จากการสำรวจ พบว่าในช่วงเวลา 20 ปี( พ.ศ. 2543 – 2562 ) ที่ผ่านมา ปริมาณแผ่นน้ำแข็งทั่วโลกลดลงมากกว่า 0.5 เมตร โดยปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกละลายสุทธิ 267 – 16 กิกะตันต่อปี คิดเป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นราวร้อยละ 21+ 3 โดยการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกมีอัตราเร่งราว 48+16 กิกะตันต่อปี ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นราวร้อยละ 6 -19 ต่อปีเลยทีเดียว ถ้ายังไม่เห็นภาพ ให้ลองจินตนาการถึงระดับน้ำทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 30 เซนติเมตร ซึ่งมีผลต่อมนุษย์แน่นอน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอุณภูมิของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากทั้งปริมาณและอุณภูมิที่สูงขึ้นนี้ ทำให้แม่น้ำแปรเปลี่ยนทั้งด้านสัณฐาน(river morphology) ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหรือทางเชื่อมต่อเปลี่ยนแปลงไป ความเข้มของออกซิเจนลดลง เขตความร้อนในทะเลสาปเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การผลิตขั้นปฐมภูมิในแหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น

การที่วัฏจักรน้ำแปรปรวน เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์  โลกที่ร้อนขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายลงมหาสมุทร แต่ในบางพื้นที่เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยวัดได้จากปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่ในบางพื้นที่ก็เพิ่มขึ้น และในบางพื้นที่ก็ลดลงจากที่เคยเป็นมา

เราสามารถช่วยกันไม่ให้โลกรวนมากไปกว่าเดิมโดยอาจจะเริ่มด้วยเรื่องเล็กๆ อย่างการใช้ถุงผ้า การแยกขยะ หรือการลดการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูลจาก รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566 หมวดเรื่องพิเศษประจำฉบับ
เรื่อง ความผันแปรของวัฏจักรน้ำและการเปลี่ยนแปลงในแหล่งน้ำ หน้าที่ 101

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333