บทความสั้น
สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ สมุนไพรไทยกับบทบาทในปัจจุบัน
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | สิงหาคม 2566

“สมุนไพรไทย ยาแพทย์แผนไทย ยาลูกกลอน” ผลิตภัณฑ์ที่หลาย ๆ คน มองว่าเป็นภูมิปัญญาไทยในอดีต แต่ในความเป็นจริง ตำรับยาจำนวนมากได้รับการพัฒนาให้ทันกับยุคสมัย และกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคาดว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่าสูงถึง 59,500 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้เป็นยารักษาอาการจากโควิด-19 เช่น นำสมุนไพรฟ้าทลายโจรมาใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการหวัด ไอและเจ็บคอ รวมไปถึงการนำมาทดแทนยาที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะนั้น ยาสมุนไพรจึงกลับมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษาโควิด-19

ต่อมาได้มีการผลักดันฟ้าทลายโจรแบบสกัดและตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ทำให้ในช่วงการระบาดระลอก 3-4 ของโควิด-19 ยอดขายผลิตภัณฑ์จากฟ้าทลายโจรเติบโต เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และราคาใบฟ้าทลายโจรเพิ่มขึ้นราว 10 เท่าเลยทีเดียว

จากนั้นประเทศไทยได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาและผลิตสมุนไพรเพื่อการบริโภคและส่งออก และฉบับที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรและการสกัดสมุนไพร เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตเป็นผู้นำด้านสมุนไพรในภูมิภาคอาเซียน

จริง ๆ แล้ว สมุนไพรไทย ไม่ได้เป็นแค่วีรบุรุษในเรื่องของการบรรเทาโรคต่าง ๆ แต่ยังเป็นวีรบุรุษในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย โดยทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยา การวิจัย รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานการผลิตพืชสมุนไพรในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและประโยชน์อีกด้วย

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูลจาก รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
เรื่อง การส่งเสริมสมุนไพรไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน หน้าที่ 89 - 91

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333