บทความสั้น
“อาการนอนไม่หลับ” ปัญหาสุขภาพใหญ่ของคนไทย
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | กรกฎาคม 2566

“อยู่ ๆ ก็มีเรื่องราว ให้นอนไม่หลับ” นอนไม่หลับแบบนี้ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพที่ตามมาได้ในอนาคต

รู้หรือไม่ ? “อาการนอนไม่หลับ” พบมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของการนอน

“อาการนอนไม่หลับ” มักมีสาเหตุมาจาก ความเครียด, ความวิตกกังวล, ความแปรปรวนของจิตใจ, สิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อม, ความไม่คุ้นเคยในสถานที่, อาชีพที่ทำให้เกิดนิสัยการนอนไม่แน่นอน, การใช้สารเสพติดบางประเภท, การทานยารักษาโรคประจำตัวบางชนิด และพฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่เหมาะสม ล้วนส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ

“ผลเสียของการนอนไม่หลับ” ทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด ความดันโลหิตสูง อาจทำให้มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล อารมณ์เศร้า มีแนวคิดที่จะฆ่าตัวตาย และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ เช่น ขาดงานบ่อย ๆ และประสิทธิภาพการทำงานลดลง

“การรักษาอาการนอนไม่หลับเบื้องต้น” จะช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ดี โดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 1) จัดเวลานอนให้สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน 2) หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3) จัดชุดเครื่องนอน ห้องนอน และท่านอน ให้สะดวกสบาย และเอื้อแก่การนอนหลับที่ดี 4) อ่านหนังสือ หรือหากิจกรรมคลายเครียดทำก่อนนอน 5) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 6) ฝึกการทำสมาธิ เพื่อผ่อนคลายความเครียด และลดความวิตกกังวล

จะเห็นได้ว่า “อาการนอนไม่หลับ” ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก หากปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้แล้วพบว่ายังมีอาการนอนไม่หลับอยู่ ควรพบแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป


ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTol : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333