บทความสั้น
อยู่กับ “ความหลากหลาย” และ “ความแตกต่าง” อย่างสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่สุขใจให้สุขภาพจิตดี
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | มิถุนายน 2566

หลายประเทศทั่วโลก ได้มีการจัดกิจกรรม Pride Month ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการอุทิศให้กับการเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่ความหลากหลายทางเพศ หลังจากเกิดเหตุการณ์จลาจลสโตนวอลล์ ที่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประท้วงเพื่อปลดปล่อยชาวเกย์ในปี 2512 ในอดีตทั่วโลกยังไม่เปิดรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนในปัจจุบัน และเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก แก่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการผลักดันเรื่องการสมรสเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ นำไปสู่การเรียกร้องให้มีการร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป เช่นเดียวกันกับอีกหลายประเทศทั่วโลกที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกัน สามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปฉบับดังกล่าว ได้มีการหยุดลงชั่วคราว จนกว่าจะได้สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ เข้ามาทำหน้าที่ต่อ และจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งประเด็นนี้จะถูกนำมาพิจารณาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีชุดถัดไป (ข้อมูลล่าสุด วันที่ 15มิ.ย.66)

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในสังคมปัจจุบันทั่วโลกให้การยอมรับมากขึ้นกับ “กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากการยอมรับ “ความแตกต่าง” อย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างพื้นที่สุขใจให้กับคนในกลุ่มดังกล่าว มีสุขภาพจิตดี ได้แสดงออกและได้เป็นตัวเองในแบบที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยสร้างสังคมแห่งความหลากหลายที่ดีอีกด้วย

ยังมีอีกหลายบทความเกี่ยวกับ “สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ” ที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTol : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)

เรียบเรียงข้อมูลใหม่ เพื่อเผยแพร่ในหมวด : สถานการณ์เด่น ฯ
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม : ไทยรัฐออนไลน์. (2566). PrideMonth2023. https://www.thairath.co.th/member/profile/following/Pride%20month%202023?id=646ddc5bdd4f881c38703af2


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333