บทความสั้น
เดือนเมษา...จากหรรษา กลายเป็นต้องมารักษา
Home / บทความสั้น

กัญญา อภิพรชัยสกุล คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | เมษายน 2564

เดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่คนไทยทุกคนเฝ้ารอ เนื่องจากมีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณนั่นคือ ประเพณีสงกรานต์ หรือ ประเพณีตรุษสงกรานต์ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เดิมทีวันที่จัดสงกรานต์จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์จะเป็นวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ใน ปี พ.ศ. 2432 ได้กำหนดให้ใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่และได้ใช้เรื่อยมา[1] ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 คณะรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ เป็นสากลทั่วโลกและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงเดือน 5 วันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เรียกวันนี้ว่า "วันสงกรานต์" ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ หนุ่มๆ สาวๆ จะสนุกสนานในการเล่นสาดน้ำกัน จะมีการนำน้ำหอมเสื้อผ้าอาภรณ์ไปรดน้ำผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องที่เคารพนับถือ ทางศาสนาจะมีการสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และถือเอาวันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย นอกจากนั้นเรายังถือเอาวันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว ปัจจุบันได้มีการกำหนดเป็นวันหยุด ตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน 

​ผู้เขียนเกริ่นมายืดยาวนั้น จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้เดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนที่คนไทยไม่มีความสุขเหมือนเดิม เดือนเมษายนปีนี้ ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 แตะหลักพันในวันครอบครัวพอดี และในเดือนนี้เองพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลักอีกด้วย

ที่มา: รายงานสถานการณ์การโรคติดเชื้อโคโรนา 2019, กรมควบคุมโรค
สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ที่มา: รายงานสถานการณ์การโรคติดเชื้อโคโรนา 2019, กรมควบคุมโรค
สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

คนไทยส่วนใหญ่จะดูที่ยอดผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่เพิ่มสูงขึ้น กับยอดผู้เสียชีวิต จากพิจารณาจากกราฟ จะเห็นว่า จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายเป็นไปในแนวทางเดียวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ นั่นแสดงถึงศักยภาพของ คุณหมอ คุณพยาบาล ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักในการที่ต้องรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนไว้ เพื่อลดภาระการทำงานของทีมหมอพยาบาล ขอให้ทุกคนหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้าน ดูแลตัวเองโดยการป้องกันตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐออกมา รวมถึงไปฉีดวัคซีน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตคนไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราไม่รู้ว่าปีหน้าเราได้มีความสุขในวันสงกรานต์หรือไม่ เพราะฉะนั้นวันนี้ ขอให้คนไทยทุกคนป้องกันตัวและปฏิบัติตัวตามมาตรการกันอย่างเคร่งครัด และปลอดภัยกันทุกคน  

​ติดตามอ่านเรื่องราวของโรคโควิด-19 เรื่องอื่น ๆ ได้ในรายงานสุขภาพคนไทย 2565 ซึ่งจะออกเร็ว ๆ นี้  


ภาพประกอบโดย  www.freepik.com


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333