บทความสั้น
รับมือ กับ “โลกรวน” เรื่องใหญ่ ที่คนไทยต้องรู้ !!
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
เรื่องพิเศษ | พฤษภาคม 2566

ฤดูร้อนปีนี้ อากาศร้อนกว่าทุกปี ร้อนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร้อนจนทำให้เกิดฮีทสโตรก และคร่าชีวิตคนไปนับสิบ ร้อนแม้กระทั่งในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดด ภาวะ “โลกรวน” ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่คืออะไร และเราจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง

ภาวะ “โลกรวน” หมายถึง สภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ทำให้ผืนดิน ผืนน้ำ ห้วงมหาสมุทร ตลอดจนลมฟ้าอากาศ และฤดูกาลที่ผู้คนเคยเข้าใจและรู้จัก แปรเปลี่ยนและรวนไป “โลกรวน” ส่งผลให้คนทั่วโลกเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ทั่วโลกจะมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั้งโลก และกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

จากการประชุมรัฐภาคีสมาชิก (Conference of Parties : COP) ครั้งที่ 26 เมื่อปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ที่ประชุมได้กระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่า “หากไม่ทำอะไรเลย โลกอาจจะถึงขั้นรับมือกับภาวะวิกฤตทางสภาพอากาศไม่ไหว” ในการประชุมในครั้งนี้ประชาคมโลกจึงได้ให้คำมั่นสัญญาในการร่วมกันควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิโลก ไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ในปี 2583 (ค.ศ. 2040)

จากรายงานฉบับที่ 6 (Assess-ment Report 6 : AR6) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) ยืนยันอย่างไร้ข้อโต้แย้งว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ (Anthropologic climate change) และยังส่งสัญญาณแรงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบว่า ขณะนี้โลกกำลังเข้าใกล้จุดวิกฤตที่ทุกอย่างสายไปเสียแล้ว และได้แต่หวังว่าเมื่อโลกเข้าสู่ปี 2643 (ค.ศ. 2100) หรืออีกเกือบ 80 ปีข้างหน้า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก สิ่งที่น่ากังวลของประเทศไทยคือ พื้นที่ป่าไม้ที่สามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกนั้นกลับพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง “การรับมือกับภาวะโลกรวน” และ “การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยและทั่วโลก ควรแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด ก่อนที่สายไปมากกว่านี้

ยังมีอีกหลายบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ “คำสัญญาของไทยในคอป กับ การรับมือโลกรวน”ตามมาอ่านต่อได้ที่ “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” หมวด เรื่องพิเศษประจำฉบับ สามารถอ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com
 


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ ‘สุขภาพคนไทย’
ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport

ปรับปรุงเนื้อหาจาก เล่มรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 หมวด เรื่องพิเศษประจำฉบับ (หน้าที่ 97 – 105)

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333