บทความสั้น
บุหรี่กับที่สาธารณะ เรา “เสี่ยง” ที่จะเห็นการสูบบุหรี่ที่ไหนบ้าง?
Home / บทความสั้น

คณะจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2566

บุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบบุหรี่โดยตรง ผู้ได้รับควันบุหรี่ และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่กระนั้นสภาพแวดล้อมในประเทศไทยยังคง “พบเห็น” การสูบบุหรี่ตามสถานที่เหล่านี้ ซึ่งการสามารถสูบบุหรี่ได้ตามสถานที่ต่างๆ นั้น “ไม่เอื้อ” ต่อการเลิกและ/ไม่สูบบุหรี่

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า 
โดยรวมแล้วการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะพบเห็นมากที่สุดในภาคใต้และภาคกลาง โดยเฉพาะที่ตลาดสดหรือตลาดนัด ตามมาด้วยพบเห็นการสูบบุหรี่ที่ร้านอาหาร และบริการขนส่งสาธารณะดังกราฟข้างต้น

สถิติข้างต้นสะท้อนสภาพแวดล้อมที่ “เสี่ยง” อย่างมากต่อผู้ที่จะเลิกบุหรี่และ/หรือผู้สูบหน้าใหม่ 
สถานที่สาธารณะที่พบเห็นการสูบบุหรี่ที่มีสัดส่วนที่สูงนั้นล้วนเป็นบริเวณที่ “จำเป็น” ต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไปจ่ายตลาด เดินซื้อของที่ตลาดนัด กินข้าวที่ร้านอาหาร และเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดในประเทศไทยเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ที่หมวดตัวชี้วัดสุขภาพ หนังสือสุขภาพคนไทย 2566 ที่จะออกเดือน เม.ย. 2566  โดยติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  thaihealthipsr@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/Thaihealthreport และ Instagram https://www.instagram.com/thaihealthreport/

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ผ่านมาทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ผลกระทบด้านสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า นโยบายและกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงแนวทางควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า อ่านต่อและ Download บทความได้ที่ https://www.thaihealthreport.com/file_book/re-7-63.pdf
 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333