บทความสั้น
เพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก: วัยรุ่นไทยคิดอย่างไร?
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | กุมภาพันธ์ 2566

ในวันแห่ง “ความรัก” ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี คู่รักหลายคู่ โดยเฉพาะวัยรุ่นไทยอาจพบเจอ แสดงความรักหรือกระชับ “ความสัมพันธ์” ที่นำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร!

จากผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า

88.9 % มีความเห็นว่า การดื่มแอลกอฮอล์เพื่อฉลองวาเลนไทน์กับแฟนอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้
62.8%  มีความเห็นว่า วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์จะ “ไม่สวมถุงยางอนามัย” หรือ “กินยาคุมกำเนิด”
40% มีความเห็นว่า เป็นเรื่อง “ปกติ” ที่จะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์
39.1% มีความเห็นว่า วัยรุ่นใช้วันวาเลนไทน์ในการมีเพศสัมพันธ์ “ครั้งแรก”

สถิติข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2562 โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าวัยรุ่นและเยาวชนไทยติดเชื้อซิฟิลิสพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 วัยรุ่นและเยาวชนไทยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสเกือบ 4,000 คน

ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงของวัยรุ่นไทยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันวาเลนไทน์เท่านั้น วัยรุ่นไทยยังมีจำนวนคู่นอนที่เพิ่มขึ้น และไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟน วัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงขนาดไหน สามารถอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealthreport.com/th/indicators.php?id=6&y=2563&bm=


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333