เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ 

หยุดความรุนแรง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความรุนแรง โลกได้พบเห็นความรุนแรงโดยน้ำมือของมนุษย์ในรูปแบบหลากหลาย นับตั้งแต่การเบียดเบียนเข่นฆ่ากันระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไปจนถึงสงครามจากความขัดแย้งเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ยังไม่นับความรุนแรงที่มองไม่เห็นชัด ทว่าผลของมันสามารถสัมผัสได้ ปรากฏการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำซาก จนเราอาจไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ำว่านั่นคือความรุนแรง

 

 

รายงานระดับโลกว่าด้วยความรุนแรงกับสุขภาพ ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าแต่ละปี ประชากรโลกมากกว่า 1.6 ล้านคน ทุกเพศทุกวัย เสียชีวิตจากความรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง และอีกมากกว่านั้นหลายเท่าต้องมีชีวิตอยู่กับการบาดเจ็บทางกาย และความเจ็บปวดทางจิตใจจากการถูกคนอื่นทำร้าย หรือไม่ก็ทำร้ายตัวเอง ในภาพรวมแล้วความรุนแรงคือสาเหตุสำคัญระดับต้นๆ ของการตายในหมู่ประชากรวัยผู้ใหญ่ 

 

 

ในประเทศไทย ตัวเลขจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าความรุนแรงเป็น 1 ใน 10 สาเหตุสำคัญของการตาย คนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมีจำนวนมากขึ้นอย่างน่าตกใจ เด็กๆ ได้รับความเจ็บปวดทางร่ายกายและจิตใจ จากการกระทำรุนแรงโดยผู้ใหญ่ซึ่งควรจะเป็นผู้ให้การปกป้องดูแลพวกเขา วัยรุ่นทั้งในและนอกโรงเรียนต่างตกเป็นเหยื่อความรุนแรง จากการถูกรังแกข่มเหง การทะเลาะวิวาท หรือไม่ก็ทำร้ายตัวเอง บ้างก็ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติด และเป็นเหยื่ออาชญากรรม ผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงทางกายและทางเพศโดยผู้ชาย ซึ่งจำนวนไม่น้อยคือสามี หรือไม่ก็คนใกล้ชิดของพวกเธอเอง ผู้สูงอายุซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ถูกทอดทิ้งและถูกกระทำทารุณจากผู้ที่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่ก็จากคนที่พวกเขาให้กำเนิดและฟูมฟักมากับมือ ทั้งหมดนั้น ยังไม่รวมถึงความรุนแรงจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ที่แตกต่างกันในด้านภาษาพูด วิถีเศรษฐกิจ ศรัทธาในศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง และชนชั้นทางสังคม