อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก?

ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด

ไข้หวัดนก โรคอุบัติใหม่ไร้พรมแดน ที่มีความรุนแรงซับซ้อน และเกี่ยวโยงกับหลายด้านของชีวิตมนุษย์ เป็นปัญหาที่โลกในวันนี้กำลังจับตามองด้วยความวิตกกังวล

 

สิ่งที่ทำให้โลกวิตกกังวลมากก็คือ ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของเชื้อไวรัส H5N1 อันเป็นสาเหตุของโรคระบาดนี้ ซึ่งในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ความรุนแรงมักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่เป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาซึ่งพบเฉพาะในนกน้ำบางชนิด วันนี้เชื้อโรคนี้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึงจุดที่สามารถแพร่สู่สัตว์ชนิดอื่นและสู่คนได้ โดยมีอัตราการป่วยตายที่สูงมาก 

 

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า วันนี้โลกมนุษย์ได้มาถึงรอยต่อระหว่างไข้หวัดนกกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในคน ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่ง เชื้อโรคนี้อาจจะแพร่จากคนสู่คนได้โดยตรง และเมื่อวันนั้นมาถึง การระบาดใหญ่ของโรคก็คงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก  นั่นหมายถึงชีวิตมนุษย์นับล้านอาจจะต้องสูญเสียไปภายในเวลาอันสั้น เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วถึง 6-7 ครั้ง ในรอบสองศตวรรษที่ผ่านมา  

 

แต่ไม่ว่าวันนั้นจะมาถึงหรือไม่ และจะมาถึงเมื่อไร การระบาดของโรคไข้หวัดนกก็ยังดำเนินต่อไป แม้จะสามารถควบคุมได้ในพื้นที่หนึ่ง ก็ยังโผล่ขึ้นได้ในพื้นที่อื่นหรือกลับมาใหม่ได้อีกในพื้นที่เดิม 

 

ปัญหาท้าทายในวันนี้คือ  เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคระบาดนี้อย่างไรจึงจะสูญเสียน้อยที่สุด นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เพียงแต่ต้องการความชัดเจนในนโยบายเท่านั้น แต่ยังต้องการความร่วมมือ และปฏิบัติการที่โปร่งใสและฉับไวของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชาติและระดับโลกด้วย