ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน
กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย

ในปี 2556 บริบทการเมืองไทยได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมวลชนนับล้านได้ออกมาชุมนุมเพื่อ “ต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” จนสาเร็จ จากนั้น“มวลมหาประชาชน” หรือ กปปส. ได้ยกระดับข้อเรียกร้องเพื่อ ”ขับไล่รัฐบาล” เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมเพื่อเปิดทางให้เกิด “การปฏิรูปประเทศไทย” การชุมนุมของ กปปส.ติดต่อกันนานหลายเดือน สร้างกระแสสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประบบการเมืองของประเทศการชุมนุมของ กปปส. ได้นาไปสู่การยุบสภา และการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่ประสบปัญหา

หมอไกรสิทธิ์ได้รับรางวัล
นักโภชนาการโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการประเมินผลของ สสส. คว้ารางวัลระดับโลกจากสหพันธ์โภชนาการนานาชาติโดยได้รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013 เป็นคนที่ 8 ของโลก

ศิริราชคว้ารางวัล
ธาลัสซีเมียระดับโลก

 

แพทย์ศิริราชสร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกเกี่ยวกับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถึงสองรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสถาบัน และรางวัลประเภทบุคคล โดยศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

วันดินโลก

องค์การสหประชาชาติยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ได้เห็นชอบกับข้อมติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ประกาศให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

ผลงานดี กีฬาเด่น

 

ปี 2556 นับเป็นปีทองของวงการกีฬาไทย เนื่องจากนักกีฬาไทยหลากหลายประเภทสามารถคว้าแชมป์ระดับนานาชาติจนสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยอย่างถ้วนหน้า เริ่มจากกีฬาตบลูกหนัง