หวยบนดินจะอยู่หรือไป
ทางสองแพร่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ

เมื่อรูปแบบการเสี่ยงโชคผ่านตัวเลขเพียง 2-3 ตัวหรือที่บรรดานักเลงหวยเรียกกันติดปากว่า “บน-ล่าง-ตรง-โต๊ด” ซึ่งเคยเร้นหลบอยู่ตามซอกหลืบถูกยกระดับขึ้นเป็นธุรกิจบนดิน แผงขายกระดาษวัดดวงแผ่นเล็กก็ปรากฏอย่างเปิดเผยทั่วทุกมุมในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นตลาดสด ป้ายรถเมล์ ปั๊มน้ำมัน หรือร้านขายของชำหน้าปากซอย ล้วนมีสลากเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวไว้ตอบสนองความต้องการลุ้นรวยของผู้บริโภค จนต้องยอมรับความจริงที่ว่า “หวยคือการพนันที่คนไทยคุ้นเคยที่สุด ณ เวลานี้”

รถเข็นอัจฉริยะช่วยคนพิการ
และคนสูงอายุ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยโดยเฉพาะรถเข็นที่มีความจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีอิสระมากขึ้น 

ความก้าวหน้าในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย

ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์เอชห้าเอ็นหนึ่งตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สถานการณ์ไข้หวัดนกได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ครอบคลุมประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศ และมีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไข้หวัดนก 277 ราย มีผูเ้ สียชีวิตรวม 167 ราย 

การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เลือดออกใกล้สำเร็จ

โรคไข้เลือดเป็นโรคที่พบได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย และนับวันยิ่งพบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ บางปีพบผู้ป่วยสูงถึงแสนคน ปัจจุบันแม้จะพบผู้ป่วยไม่มากเท่ากับหลายปีก่อน แต่ก็ได้ทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจมากมาย ในปี 2549 พบผู้ป่วย 42,456 คน เสียชีวิต 59 คน

นักศึกษาไทยชนะเลิศการแข่งขัน
สร้างหุ่นยนต์กู้ภัย “อินดีเพนเดนท์”
ในเวทีระดับโลก

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตึกถล่ม ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยพิบัติรุนแรง ลำพังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองต้องระมัดระวังตนเองในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ติดอยู่ในซากปรักหักพัง ทำให้เกิดความต้องการอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกและเข้าไปค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังและช่วยเหลือได้ทันท่วงที