สิ่งแวดล้อมด้านอาหาร

“จากมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารรวม 97.3 พันล้าน เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่และเบอร์เกอร์ราว 20%” คนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอไป เพราะพฤติกรรมการบริโภคมีความซับซ้อนมากกว่าเพียงความตระหนักรู้ ในบางครั้งอาหารที่หาซื้อได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือคุ้มค่า มักเป็นทางเลือกที่นิยมมากกว่า

 

สิ่งแวดล้อมด้านอาหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในสังคม วิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันทำให้หลายคนต้องเลือกกินอาหารที่หาซื้อได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นจากธุรกิจร้านอาหารที่มีจำนวนสาขามากมายหรือจากร้านสะดวกซื้อใกล้ตัว ธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีมูลค่าตลาดในปี 2556 ทั้งสิ้น 97.43 พันล้านบาท เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่และเบอร์เกอร์เป็นหลักราวร้อยละ 20 ในขณะที่ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย มีจำนวนต่อประชากรมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน คือ 12.6 ร้าน