ความมั่นคงระหว่างประเทศ

“สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศคลี่คลายตัวลง แต่ความขัดแย้งภายในประเทศกำลังขยายตัว”

 

โลกาภิวัฒน์ทำให้โลกแคบลง ทั้งในแง่พื้นที่และเวลา ความท้าทายในปัจจุบัน อาจไม่ใช่เรื่องของสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีลักษณะข้ามชาติข้ามพรมแดนมากขึ้น การเคลื่อนย้ายของผู้คนบนโลกที่มีความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้ำอาจเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อมนุษย์ โดยไร้เส้นพรมแดน