ความมั่นคงระหว่างประเทศ

“สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศคลี่คลายตัวลง แต่ความขัดแย้งภายในประเทศกำลังขยายตัว”

 

โลกาภิวัฒน์ทำให้โลกแคบลง ทั้งในแง่พื้นที่และเวลา ความท้าทายในปัจจุบัน อาจไม่ใช่เรื่องของสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีลักษณะข้ามชาติข้ามพรมแดนมากขึ้น การเคลื่อนย้ายของผู้คนบนโลกที่มีความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้ำอาจเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อมนุษย์ โดยไร้เส้นพรมแดน

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png