อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

“แต่ละวัน ...เหยื่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์มีมากถึง 1.5 ล้านคน ทั่วโลกคิดเป็น 18 คนต่อวินาที” 

 

ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร ซึ่งถือว่า “ต่ำ” เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน อย่างไรก็ตาม จากอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้และขนาดสังคมออนไลน์ที่มีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกกิจกรรมประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็คหรือใช้สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่กระนั้นก็ยังถือว่าคนไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต “ต่ำและต่ำกว่า” หลายประเทศในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งในมุมมองของการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนามนุษย์ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ จึงควรต้องเร่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาค