การเกิด

“เด็กเกิดในประเทศไทยลดลงเหลือปีละ 7.6 แสนคนจากที่เคยสูงกว่าล้านคน เมื่อ 30 ปีก่อน ขณะที่คนไทยตายปีละ 4 แสนกว่าคน ช่องว่างคนเกิด คนตาย ลดลงเร็วมาก”

“เดี๋ยวนี้ เด็กเกิดในประเทศไทยน้อยลง” “เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากแต่งงาน พวกที่แต่งงานแล้วก็มีลูกกันน้อยลง” “แต่ก่อนเข้าไปในหมู่บ้านก็จะได้ยินเสียงเด็กร้องกะจองอแง เดี๋ยวนี้ หมู่บ้านเงียบ มีแต่คนแก่”

 

คำพูดต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนภาพภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ในรอบ 20 – 30 ปี ที่ผ่านมา ในช่วงปี 2506 – 2526 ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดมากเกินกว่าล้านคนในแต่ละปี ที่เรียกว่า “คนรุ่นเกิด (เกิน) ล้าน” หลังจากนั้น จำนวนเด็กเกิดได้ลดลงจนเหลือเพียง 7 แสน 6 หมื่นราย ในปี 2553 มีแนวโน้มว่าจำนวนเด็กเกิดแต่ละปีอาจจะลดลงเหลือไม่ถึง 7 แสนคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า