คุณภาพสิ่งแวดล้อม

“คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นหากรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมใจกัน” 

 

แม้สถานการณ์ในภาพรวมของสภาวะ ‘อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย ขยะและกลิ่นเหม็น’ จะดีขึ้น แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่ การใส่ใจแก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จำเป็น

 

คุณภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งวัดจากปริมาณสารพิษที่มีอยู่ในอากาศ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลาง และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากการออกกฎระเบียบให้เอกชนผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ติดตั้งระบบควบคุมฝุ่นและควันพิษ  รวมทั้งบังคับให้การก่อสร้างต้องควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่น อย่างไรก็ตาม คนไทยในภาคกลางยังมีความเสี่ยงจากอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้จากปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ยังอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png