โรคของเด็กปฐมวัย

ภูมิต้านทานในเด็กมีน้อยทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และอุจจาระร่วง การเลี้ยงดูจึงต้องระมัดระวังในเรื่องความสะอาดทั้งในด้านอาหาร นม และน้ำดื่ม

 

เด็กในวัยนี้มีภูมิต้านทานต่ำกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย โรคติดเชื้อที่พบว่า เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยของเด็กปฐมวัยคือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และปอดอักเสบ